De Vernieuwde Arbowet

De Eerste Kamer is vorig jaar akkoord gegaan met de voorgestelde wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet. De nieuwe Arbowet is juli 2017 ingegaan. Er zijn dingen veranderd rond de taken van de bedrijfsarts en de preventiemedewerker en de invulling van de RI&E.

Lees in deze whitepaper over deze veranderingen zodat je als lid van de ondernemingsraad het nieuwe Arbobeleid goed vorm kan geven.