Reorganisatie, herstructurering en fusering.. Welke rol speel je als OR tijdens een verandertraject? Pak als OR nu de regie in het overleg met de bestuurder, HR en management en word een aanjager van een echt succesvol verandertraject, dankzij deze checklist.